Parcelacija parcele in priprava geodetskega posnetka

Kupljena parcela je bila sestavljena iz dveh parcel, ki sta bili zelo neugodno razparcelirani in je bilo potrebno meje parcel smiselno urediti tako, da se je dosegel čim nižji znesek za plačilo komunalnega prispevka. Med postopkom parcelacije se je spreminjala tudi zakonodaja, ki je predvidevala plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti zemljišča in je sprva zajemala, da se plača odškodnina za vsa zemljišča, razen tista z boniteto 0 točk. Po zelo velikem padcu gradnje hiš so nato spremenili zakonodajo ter oprostili plačila odškodnine vsa zemljišča do bonitete 50 točk, kamor je sodilo tudi moje zemljišče in sem si lahko oddahnil. Parcelacijo je izvedel lokalni geodet, kateri je obvestil vse lastnike sosednjih parcel ter se smo se dobili na parceli ob dogovorjenem terminu. Parcelacija je potekala brez problemov ter sem po nekaj tednih prejel zapisnik o parcelaciji in geodetski posnetek, ki je osnova za umestitev objekta v prostor. Po dokončni parcelaciji se je podala vloga za izdajo lokacijske informacije na občino, kjer je so bile opisane zahteve za gradnjo objekta ter kakšne objekte je možno graditi. Zbrana dokumentacija je nsto romala v izbrani projektivni biro, to je Ingra iz Črešnjevcev pri Gornji Radgoni, saj so dizajni njihovih Ytongovih hiš, najbolje ustrezali ter jih z minimalnimi spremembami prilagoditi potrebam in  željam.