Priprava parcele za gradnjo hiše

Pred pričetkom del je bilo potrebno odstraniti vinograd, katerega smo se lotili tako, da smo najprej odstranili in porezali rožje, nato je sledila odstranitev vseh drotov in žic. Sledil je posek trte, tako, da smo najprej trto malo odkopali z motiko, nato je sledil nagib trte v eno stran ter presek korenin, vsaj 10cm globoko, da ne ovirajo košnje trave. Na koncu so ostali samo še stebri in španarji. Stebri so se izvlekli iz zemlje s pomočjo verig in traktorske hidravlike, španarje pa je bilo potrebno najprej malo odkopati ter izvleči s pomočjo traktorske hidravlike in verige.