Projekna dokumentacija za hišo in komunalni prispevek

Po opravljeni parcelaciji je prišel čas za pripravo projektne dokumentacije.  Za pripravo projektne dokumentacije je poskrbelo projektivno podjetje Ingra – Stanislav Klemenčič s.p.. Za ta projektivni biro je padla odločitev, ker so njihovi dizani najbolje ustrezali potrebam in željam.  Med poplavo načrtov smo glede potrebe in želje za čim boljšo izkoriščenost parcele se odločili, da uporabimo načrt hiše Tina od Ytonga, kateri smo dodali klet, ker bo hiša stala na hribu ter naredili nekaj dodatnih sprememb. Pri projektiranju se je zasledovalo, da je objekt čimbolj funkcionalen, zato nekatere rešitve niso najbolj estetske. Funkcionalnost in estetika sta pač skregana med sabo, zato smo se odrekli estetiki ter se odločili, da bo čim bolj funcionalen. Za priklop na komunalno infrastrukturo je bilo potrebno v času projektiranja načrta pridobiti tudi potrebne služnosti za tangirane parcele. Po predaji projktne dokumentacije na upravno enoto (UE Gornja Radgona) in sprožitvi postopka pridobitve gradbenega dovoljenja je sledilo plačilo komunalnega prispevka, ki so ga odmeril na Občini Gornja Radgona, katerega znesek je bil pričakovan. Po plačanem znesku je bilo pridobljeno v 14- dneh od plačila komunalnega prispevka. Sedaj pa spet čakamo, da pride geodet, da zakoliči objekt te začnemo s pripravljalnimi deli ter z izkopom gradbene jame. Še prej pa bo potreben posek vinograda.