Zakoličba in postavitev gradbenih profilov

Po enem mescu čakanja in treh prestavitvah termina za zakoličbo je kočno prišel geodet ter zakoličil objekt. Z zakoličbo smo tako prenesli pozicijo objekta iz načrta na teren. Zaradi dobre priprave geodeta je zakoličba potekala gladko in brez problema. Po zakoličbi sem se oglasil na najbližji žagi ter nabavil les za postavitev gradbenih profilov. Gradbene profile smo postavili s pomočjo “štaflov” in desk. “Štafl” je v žargonu lesena letev 8x5cm. Gradbene profile potrebujemo, da se pri izkopu kleti ne izgubijo zakoličbe vogalov objekta. Višina zgornjega roba desk nakazuje višno plošče med kletjo in pritličjem, se pravi koto 0,00m. Prilagam nekaj slik z zakoličbe in postavljanja gradbenih profilov. Sedaj pa gremo v akcijo iskanja strokovnjaka za izvedbo izkopa, upam, da ga najdemo čimprej in pričnemo z delom.

Priprava parcele za gradnjo hiše

Pred pričetkom del je bilo potrebno odstraniti vinograd, katerega smo se lotili tako, da smo najprej odstranili in porezali rožje, nato je sledila odstranitev vseh drotov in žic. Sledil je posek trte, tako, da smo najprej trto malo odkopali z motiko, nato je sledil nagib trte v eno stran ter presek korenin, vsaj 10cm globoko, da ne ovirajo košnje trave. Na koncu so ostali samo še stebri in španarji. Stebri so se izvlekli iz zemlje s pomočjo verig in traktorske hidravlike, španarje pa je bilo potrebno najprej malo odkopati ter izvleči s pomočjo traktorske hidravlike in verige.

Projekna dokumentacija za hišo in komunalni prispevek

Po opravljeni parcelaciji je prišel čas za pripravo projektne dokumentacije.  Za pripravo projektne dokumentacije je poskrbelo projektivno podjetje Ingra – Stanislav Klemenčič s.p.. Za ta projektivni biro je padla odločitev, ker so njihovi dizani najbolje ustrezali potrebam in željam.  Med poplavo načrtov smo glede potrebe in želje za čim boljšo izkoriščenost parcele se odločili, da uporabimo načrt hiše Tina od Ytonga, kateri smo dodali klet, ker bo hiša stala na hribu ter naredili nekaj dodatnih sprememb. Pri projektiranju se je zasledovalo, da je objekt čimbolj funkcionalen, zato nekatere rešitve niso najbolj estetske. Funkcionalnost in estetika sta pač skregana med sabo, zato smo se odrekli estetiki ter se odločili, da bo čim bolj funcionalen. Za priklop na komunalno infrastrukturo je bilo potrebno v času projektiranja načrta pridobiti tudi potrebne služnosti za tangirane parcele. Po predaji projktne dokumentacije na upravno enoto (UE Gornja Radgona) in sprožitvi postopka pridobitve gradbenega dovoljenja je sledilo plačilo komunalnega prispevka, ki so ga odmeril na Občini Gornja Radgona, katerega znesek je bil pričakovan. Po plačanem znesku je bilo pridobljeno v 14- dneh od plačila komunalnega prispevka. Sedaj pa spet čakamo, da pride geodet, da zakoliči objekt te začnemo s pripravljalnimi deli ter z izkopom gradbene jame. Še prej pa bo potreben posek vinograda.

Parcelacija parcele in priprava geodetskega posnetka

Kupljena parcela je bila sestavljena iz dveh parcel, ki sta bili zelo neugodno razparcelirani in je bilo potrebno meje parcel smiselno urediti tako, da se je dosegel čim nižji znesek za plačilo komunalnega prispevka. Med postopkom parcelacije se je spreminjala tudi zakonodaja, ki je predvidevala plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti zemljišča in je sprva zajemala, da se plača odškodnina za vsa zemljišča, razen tista z boniteto 0 točk. Po zelo velikem padcu gradnje hiš so nato spremenili zakonodajo ter oprostili plačila odškodnine vsa zemljišča do bonitete 50 točk, kamor je sodilo tudi moje zemljišče in sem si lahko oddahnil. Parcelacijo je izvedel lokalni geodet, kateri je obvestil vse lastnike sosednjih parcel ter se smo se dobili na parceli ob dogovorjenem terminu. Parcelacija je potekala brez problemov ter sem po nekaj tednih prejel zapisnik o parcelaciji in geodetski posnetek, ki je osnova za umestitev objekta v prostor. Po dokončni parcelaciji se je podala vloga za izdajo lokacijske informacije na občino, kjer je so bile opisane zahteve za gradnjo objekta ter kakšne objekte je možno graditi. Zbrana dokumentacija je nsto romala v izbrani projektivni biro, to je Ingra iz Črešnjevcev pri Gornji Radgoni, saj so dizajni njihovih Ytongovih hiš, najbolje ustrezali ter jih z minimalnimi spremembami prilagoditi potrebam in  željam.

Nakup parcele

Za gradnjo hiše potrebujemo gradbeno parcelo, posebaj dobro je, če je ta parcela sanjska lokacija s katere se vije lep pogled na dolino. Na parceli je bil vinograd s 750-timi trtami, ki smo ga ohranili do pričetka gradnje, kar je pomenilo, da je bilo potrebno opraviti vinogradniški tečaj ter nabaviti opremo za kletarjenje, kar je bila čudovita izkušnja, pridobljeno znanje pa lahko ostane za vse življenje. 

Zakaj gradnja hiše?

Želja bivati v lastni hiši z vrtom, so sanje vsakega človeka, vendar nekateri o tem samo sanjajo, drugi pa živijo svoje sanje. V stanovanju v večstanovanjskem objeku si omejen z kvadrati, ki ti jih namenijo, ko se pojavijo potrebe po večjem stanovanju, stanovanje pač prodamo in se preselimo, nekoliko  lažje to storimo, če smo najemniki, vendar, ko si najemnik plačuješ najemnino in od tega nič nič nimaš, samo bogatiš najemo dajalce. Pri hiši dosti lažje prilagodiš prostore lastnim potrebam, predvsem, če gre za novogradnjo, v kolikor pa gre za rekonstrukcijo, pa si spet že bolj omejen. Tisti, ki gre gradit hišo na novo, mora malo razmišljati za naprej, da mu ne ni treba že čez nekaj let nekaj dograjevati in širiti, vendar pa mora biti znosno veliko in da hiša na stara leta ni veliko breme. Glede nato, kam gre razvoj dogodkov, bo velika večina na starejših na stara leta prodala svoje domove ter se preselila v domove, zato je pametno investirati v nepremičnino, katere znesek od prodaje nam lahko služi kot za rento in pokrivanje stroškov bivanja v domu. Naložba v nepremičnine je najbolj stabilna naložba, pri delnicah in pokojninskih stebrih te samo pokradejo posredniki (borzni ali zavarovalni), ko pa pride dan izplačila, pa ti povejo, da ti ni nič ostalo.  Gradnja hiše tudi zato, ker se je težko navaditi življenja v stanovanju, zaradi življenja na podeželju od malih nog, saj se je potrebno marsičemu odpovedati, kar ti podeželje ponuja. Pri nakupu stanovanja te pač uokvirijo v svoje okvirje ter te prisilijo, da se zgubiš v povprečju. Podeželjskemu človeku se je pač težko odpovedati svobodi. Glede gradnje hiše so trenutno premagane vse prepreke in gradnja se lahko začne. Še prej pa bom opisal postopek nakupa parcele in  pridobivanja projektne dokumentacije, ki je potekala gladko in brez zapletov. Odločil sem se, da bom pisal blog o gradnji hiše in lastnih izkušnjah ter problemi, s katerimi se bom srečeval ob gradnji in mogoče komu prihranil marsikateri sivi las.