Zakoličba in postavitev gradbenih profilov

Po enem mescu čakanja in treh prestavitvah termina za zakoličbo je kočno prišel geodet ter zakoličil objekt. Z zakoličbo smo tako prenesli pozicijo objekta iz načrta na teren. Zaradi dobre priprave geodeta je zakoličba potekala gladko in brez problema. Po zakoličbi sem se oglasil na najbližji žagi ter nabavil les za postavitev gradbenih profilov. Gradbene profile smo postavili s pomočjo “štaflov” in desk. “Štafl” je v žargonu lesena letev 8x5cm. Gradbene profile potrebujemo, da se pri izkopu kleti ne izgubijo zakoličbe vogalov objekta. Višina zgornjega roba desk nakazuje višno plošče med kletjo in pritličjem, se pravi koto 0,00m. Prilagam nekaj slik z zakoličbe in postavljanja gradbenih profilov. Sedaj pa gremo v akcijo iskanja strokovnjaka za izvedbo izkopa, upam, da ga najdemo čimprej in pričnemo z delom.